Resekvällar


Under våra resekvällar håller vi föredrag om våra resor och de länder de går till. Vårt syfte är att ge information och skänka inspiration.
Vi anordnar resekvällar under höst och vår. När vi har resekvällar i Stockholm håller vi till på Hälsans Hus på Södermalm. Vi har även resekvällar på andra orter i landet. Programmet för våren 2017 kommer inom kort att synas på den här sidan.